Denna grundkurs behandlar djurhållningsformer med avseende på hästar, hundar, katter samt zoohandelsdjur. Grunder inom utfodring och skötsel samt inhysningsmiljö enligt gällande djurskyddslagstiftning. Därutöver ingår hantering av friska djur.