Kursen erbjuder en fördjupning i något ämne som inte ges i det ordinarie kursutbudet, innehållet fastläggs vid terminsstart.