Kursen är en fördjupning inom området Corporate Finance. Fördjupad företagsanalys och företagsvärdering samt finansiella aspekter vid företagsförvärv och sammanslagningar är viktiga områden.