Kursen syftar till att öka förståelsen för marknadsföringens roll i samhället med tonvikt på tjänstesektorn, kunders beteende och medverkan liksom relationsmarknadsföring etc.