Denna kurs syftar främst till att ge den studerande fördjupade färdigheter i att skriva väl inom genrer som epik, lyrik, essäistik och kritik. Kursen genomsyras av praktiska skrivövningar och kritisk genomlysning av texter skrivna av såväl kursdeltagare som etablerade författare och skribenter. Undervisningen sker dels i form av föreläsningar, seminarier och handledning, dels – och framför allt – i form av nätbaserade uppgifter, uppföljningar och diskussionsgrupper. Kursen examineras i form av kontinuerliga inlämningsuppgifter och ett större konstnärligt arbete. Urvalsprov Observera att du både behöver anmäla dig till kursen via Antagning.se och skicka in urvalsprov för att söka kursen. Urvalsprovet ska bestå av en skönlitterär text på 10-12 sidor och en miniessä på temat ”En plats: Fiktiv eller verklig”, 2-4 sidor. Format: Times eller Times New Roman, 12. Radavstånd 1,5. Word eller pdf. Texterna skickas som bilagor. Den sökandes namn, sökt kurs och bilagans nummer anges i filens namn. Den sökandes namn anges också i dokumentet. Information om hur du skickar in dina urvalsprov kommer finnas här senast när ansökan öppnar.