Kursen ger dig en fördjupad inblick i vad fältarkeologiskt arbete innefattar, från upprättandet av undersökningsplan via genomförande av en arkeologisk undersökning till inomhusarbete och rapportskrivning. Aspekter som beaktas är metodval, reflexivitet och tillvägagångssätt i fält. Kursen inbegriper fältarbete.