Kursen bygger vidare på Antennteknik ED3083 och inleds med en genomgång av olika antennsyntesmetoder. Schelkunoffs polynommetod är en sådan metod för att realisera ett önskat strålningsdiagram. För att bestämma strömfördelningen på en antenn används ofta integralekvationer. Halléns metod för trådar är en så kallad momentmetod för detta problem. Bredbandsdipoler och spiralantennen behandlas. Aperturantenner analyseras med hjälp av Babinets princip och spektralanalys i form av Fouriertransformer. Hornantenner behandlas översiktligt. Mikrostripantenner studeras med både lednings- och kavitetsmodell. Något om reflektorantenner och beräkningsmetoden fysikalisk optik avslutar kursen. Examinationen görs med hjälp av inlämningsuppgifter, med numeriska inslag, och med valfri tentamen.