En pågående klimat- och miljökris sveper idag över världen. Den rådande krisen är en följd av en lång historia av modern utveckling, ohållbart utnyttjande av resurser och förlust av biologisk mångfald och möjligheter till försörjning. Gemensamma insatser genomförs för att vända denna utveckling. Kursen kombinerar ett långsiktigt perspektiv på relationen människa-natur med nyckelfaktorer vad gäller konflikt, bevarande och åtgärder.