Kursen ger en fördjupning av de kunskaper och färdigheter som förvärvats i Musikvetenskap III (2MV100). I kursen ingår en självständig vetenskaplig uppsats om 15 högskolepoäng. Denna kan utgöra en fördjupning eller breddning av uppsatsarbetet inom 2MV100. Kursen ges på distans med hjälp av en webbaserad lärplattform och innehåller 3-4 obligatoriska sammankomster som sker på nätet (OBS inga fysiska träffar).