Civilekonomprogrammet ger dig en gedigen kunskapsbas inom ekonomiområdet. Du tränas i att öva upp din analysförmåga, din problemlösarförmåga och ditt kritiska tänkande. Praktisk erfarenhet får du genom projektarbeten och praktikfall som genomförs i samarbete med företag i regionen. Programmet är fyraårigt och leder till civilekonomexamen. Du som läser Civilekonomprogrammet i Växjö börjar med två års grundläggande ekonomistudier och väljer sen någon av inriktningarna; controller, finansiell ekonomi, nationalekonomi, redovisning eller supply chain management.