Noterade företag styrs bland annat genom redovisning, revision, regelverk och tryck från kapitalmarknaderna. I det här programmet studerar du hur. Programmet erbjuder fördjupade kunskaper i de mekanismer, institutioner och processer varigenom noterade företag styrs, ofta benämnt corporate governance eller bolagsstyrning.