Kursen riktar sig till lärare från hela landet, som undervisar på samtliga stadier i det allmänna skolväsendet samt lärarstudenter.