Kursen vänder sig till danspedagoger/lärare och dansare vill fördjupa sina kunskaper i Danskomplementär träning, kunskaper som kan användas i undervisning såväl som i det egna utövandet.