Kursens mål är att ge kunskaper om Centrala begrepp inom stressteorin. Fysiska, psykiska och emotionella stressreaktioner.