Kursen behandlar musikproduktion samt mixning i stereo och surround av produktioner inom genren modern populärmusik på en hög konstnärlig och teknisk nivå.