Kursen ger grundläggande kännedom om arbetsprocesser vid masterproduktion av ljud.