Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med att ta fram nya miljövänligare tillverknings- och återvinningsprocesser. Du inriktar dig mot Kemi- och bioprocessteknik eller Mineralteknik och metallurgi. Genom praktik, studieresor och företagsprojekt får du tidigt kontakter med arbetslivet.