Jord- och bergmaterial används i ett brett spektrum av applikationer, specialiseringen öppnar därmed upp för arbete inom många olika arbetspositioner och på flera geografiska platser. Som student har du möjlighet att fokusera dina studier inom områdena bergmekanik, bergteknik, geoteknik och dammar.