Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som fysiklärare inom gymnasieskolan. Under utbildningen kommer du bland annat ha möjligheten att utföra experiment vid partikelacceleratorer som MAX IV och ESS.

För att bli fysiklärare behöver du fördjupade kunskaper inom ämnet och förmågan att lära ut ditt ämne. Genom ämneslärarutbildningen får du möjlighet att utveckla båda dessa sidor. Du får dessutom lära dig ledarskap, bedömning, gruppdynamik och annat som du har användning av i ditt arbete som lärare. Integrerat i utbildningen är också praktik där du på en skola tränar dina färdigheter som ämneslärare.

Observera att om du väljer Fysik som ingångsämne, måste du kombinera detta med matematik som ditt andra ämne.

Karriär:

Skolan behöver nya kompetenta lärare som brinner för sitt ämne och för att lära ut, inte bara i Sverige utan också världen över. Det är också ett yrke där lönerna har stigit och där du har möjlighet att utvecklas och växa i din roll.

Numera finns det möjligheter för skickliga lärare att bli förstelärare. Det innebär att du fortsätter att undervisa, samtidigt som du jobbar med andra uppgifter som exempelvis att förbättra undervisningen på skolan, tar ansvar för lärarstuderande eller är huvudansvarig för ett ämne. En ytterligare karriärmöjlighet är att fortsätta med en forskarutbildning och bli lektor. Att bli rektor är också en framtida karriärmöjlighet, samt att arbeta med skolutveckling inom en kommun.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.uvet.lu.se