Elevers språkförmåga är av grundläggande betydelse för allt arbete i skolan, men också för elevernas framtida liv. Som ämneslärare i Svenska skapar du förutsättningar för elever att utveckla sitt språk, att förstå och bli delaktiga i kultur och samhälle, och därmed också att utvecklas som individer. När du läser till svensklärare vid Språk- och litteraturcentrum i Lund får du gedigna kunskaper i:

  • svenska språkets struktur, variation och förändring

  • skönlitteratur från olika genrer, perioder och delar av världen

  • hur man analyserar och producerar texter av olika slag

  • förutsättningar för språkinlärning

  • ledarskap, bedömning och gruppdynamik

Förutom svenska studerar du ytterligare ett ämne, i vilket du också blir behörig att undervisa. Du väljer ditt andra undervisningsämne under utbildningen. Beroende på val av andraämne kan även Malmö förekomma som studieort. Information om aktuella ämneskombinationer finner du på www.uvet.lu.se/utbildning/amneslararutbildning/vara-amnen/.

Karriär

Läraryrket är ett yrke där lönerna har stigit och där du har möjlighet att utvecklas och växa i din roll. Numera finns det möjligheter för skickliga lärare att bli förstelärare. Det innebär att du fortsätter att undervisa, samtidigt som du jobbar med andra uppgifter som exempelvis att förbättra undervisningen på skolan, tar ansvar för lärarstuderande eller är huvudansvarig för ett ämne. En ytterligare karriärmöjlighet är att fortsätta med en forskarutbildning och bli lektor. Att bli rektor är också en framtida karriärmöjlighet, samt att arbeta med skolutveckling inom en kommun.

 

Mer om utbildningen hittar du på http://www.uvet.lu.se