<p></p><p>Kursen innehåller tre delkurser. En första del behandlar teori, metod och olika perspektiv på yrkesetiska frågor inom antikens kultur och samhällsliv. Detta följs av ett examensarbete. Examensarbetet består av en självständig bearbetning av ett problem inom ämnet antikens kultur och samhällsliv. Kursen innehåller också en praktisk del med inriktning på arkeologisk undersökningsmetodik.</p><p>https://www.ark.lu.se/kurs/AKSK04</p>