Vill du läsa om typisk och avvikande kommunikation? På logopedprogrammet får du fokusera på röst, tal och språk hos barn och vuxna.

Kommunikation mellan människor är en central del av livet. Både språklig och kommunikativ förmåga är avgörande för hur vi klarar oss i samhället. Logopeder är specialister på språk, tal och kommunikation. De arbetar med olika aspekter av kommunikation, både den typiska utvecklingen men även den som av någon anledning inte fungerar tillfredsställande.

Programmet är tvärvetenskapligt och förutom logopedi läser du även medicin, psykologi, lingvistik och fonetik. Utbildningen utgår från ett studentaktivt lärande och består även av en klinisk del, så kallad verksamhetsförlagd utbildning, där du får prova på några av logopedens verksamhetsområden. Du kommer därför efter programmet att vara väl rustad inför ditt framtida yrkesliv.