Så här ansöker du till yrkeslärarprogrammet Ansökan till yrkeslärarprogrammet sker i två steg. Ett för grundläggande behörighet och ett för särskild behörighet. För den grundläggande behörigheten ansöker du precis som för övriga universitets- och högskoleutbildningar via antagning.se. För att ansöka om den särskilda behörigheten där dina yrkeskunskaper valideras ansöker du via VALDA. SÅ HÄR GÅR DU TILL VÄGA: Steg 1: Anmäl dig till utbildningen via www.antagning.se I samband med din anmälan via antagning.se kontrolleras din grundläggande behörighet För antagning till vårterminen 2020 är anmälan öppen mellan 16 september och 15 oktober Steg 2: Ansök om validering i VALDA: https:valda.uhr.se/ En validering räcker. Du ska enbart ansöka om validering på den högskola eller det universitet som du vill studera på i första hand. Anledningen till att du ansöker om validering i VALDA är för att synliggöra din kompetens när det gäller den särskilda behörigheten. Vi kommer att kontakt dig för en kartläggning av dina yrkeskunskaper. I kartläggningsprocessen stöttar vi dig att beskriva din kompetens så att du får fram ett komplett och bedömningsbart underlag. Du behöver styrka din särskilda behörighet i VALDA. Du behöver ta fram intyg från arbetsgivare och utbildning som påvisar dina erfarenheter och kunskaper i de olika ämnena. Intyg från arbetsgivare behöver styrka: •arbetad tid och omfattning (arbetsgivarintyg) •vilka arbetsuppgifter, ansvar och verktyg/metoder/program du använt (tjänstgöringsintyg). Tänk på att begära in och samla ihop alla betyg och intyg i god tid. Dokument som du bara har i pappersform behöver du scanna in och spara på din dator innan du kan ladda upp det i VALDA. Du kan påbörja din ansökan i VALDA redan den 2 september. Sista dagen att lämna in din valideringsansökan i VALDA är 21 oktober.