Att vara tandläkare är ett varierat och skapande arbete med mycket patientkontakt. Tandläkarprogrammet är en utbildning för dig som trivs med att arbeta med människor och har en god känsla för service och kvalitet. Studier enligt problembaserat lärande Tandläkarutbildningen bedrivs enligt PBL, problembaserat lärande. PBL innebär att studierna baseras på fallstudier och problemlösning det vill säga att studenten själv tar ansvar för att finna kunskap för att lösa problemställningar. Studierna inleds med en introduktionskurs som ges gemensamt med tandhygienist- och tandteknikerutbildningen där du bl a lär dig arbetsformerna för problembaserat lärande. Utbildningen innebär att du utöver odontologi studerar basbiologi, medicin, samhälls- och beteendevetenskap för att kunna fatta beslut och lösa de problem som du möter i din framtida yrkesroll. Patientbehandling inleds redan under utbildningens andra termin och under sista året deltar studenterna i verksamhetsförlagd utbildning vid någon av våra samarbetskliniker. Under utbildningen genomförs ett självständigt arbete med vetenskaplig inriktning på mastersnivå. Om yrket Framstegen inom metoder för diagnostik, behandling och teknik bidrar till att tandläkaryrket ständigt befinner sig i utveckling. Patientbehandlingen ställer stora krav på manuell skicklighet och ett gott bemötande. Som tandläkare kan du arbeta både i offentlig och i privat regi som allmäntandläkare eller specialist. Personliga utvecklingsmöjligheter inom yrket finns genom specialistutbildning och/eller genom forskarutbildning i eller utanför Sverige, med möjlighet till fortsatt akademisk karriär.