Hållbara energisystem är nödvändiga för att övervinna problemen med energiförsörjning och klimatförändringarna i världen. Masterprogrammet i hållbara energisystem kommer bland annat att ge dig spjutspetskunskap kring tekniker för användningen av sol, vind och biomassa som energikällor. Som ingenjör inom energibranschen är du eftertraktad på arbetsmarknaden och din framtida yrkesroll finns inom energiföretag, konsultfirmor eller offentliga organisationer i Sverige eller utomlands. Kraft-och värmeproduktion genom energiomvandling baserad på ång- och gasturbinprocesser faller också inom ramen för detta program. Dessutom kommer du att lära dig om funktionsanalyser av olika energisystem och integrationsprocessen. Metoder för optimering, modellering och simulering av energisystem ingår också i programmet.  Värd för detta masterprogram är forskargruppen Future Energy, som tillsammans med strategiska partners räknas som de ledande forskargrupperna med fokus på energisystem och processoptimering i Sverige. Vi överför de senaste forskningsresultaten till utbildningen inom masterprogrammet. Därför är våra studenter väl förberedda för en framtida karriär i framkant av den tekniska utvecklingen i energiteknik och inom forskningen. Utbildningen kommer att ge dig verktyg för att bidra till den pågående övergången från fossila till förnybara energikällor och för att möta de höga energieffektivitetskraven. Framtida arbetsgivare finns främst inom energiföretag, konsultfirmor och offentliga organisationer såsom kommuner och myndigheter. Efter din examen kommer du att kunna arbeta inom ett brett spektrum av anställningar från projektledare till anläggningsingenjör inom energiområdet. Det är också möjligt att fortsätta din karriär som forskare genom att ansöka om forskarutbildning efter din examen.    All undervisning sker på engelska.