Förekomst av demens och demensliknande tillstånd är nu den främsta orsaken till ohälsa hos personer över 75 år. Förekomsten av behandlingskrävande psykiska tillstånd är också mycket stor. Forskningen inom demensområdet och kunskapen om psykisk ohälsa hos äldre ökar snabbt. Kursen riktar sig till dig som har en examen på grundnivå omfattande 180 högskolepoäng inom vård, medicin eller motsvarande. Syftet är att fördjupa din kunskap om demens och psykisk ohälsa hos äldre gällande klinisk bild, utredning och behandling samt att belysa pågående forskning inom området. Kursen kan ingå i en magisterexamen. Kursen kan med fördel kompletteras med andra kurser inom ramen för äldres vård, såsom Läkemedel och äldre.