Med en ökad efterfrågan på energi och det ökande hotet om klimatförändringar, är biomassa en viktig källa till förnybar energi. Kursen ger kunskap om bio-baserade energikällor, tillgänglighet, potential och kontroll av bioenergi, samt miljökonsekvenserna av bioenergi. Livscykelanalys introduceras som ett verktyg för att bestämma livskraft av olika tekniker inom bioenergi.