Syftet med kursen är att få kunskap om hur man hittar och använder olika platser samtidigt som man upplever hur man anpassar sig till olika scenarier på plats. Studenterna ska lära sig att utforska och interagera med olika platser för att identifiera sambandet mellan foto och plats.