Kursen är en introduktion till hur det svenska mediesamhället av idag, och hur det kan komma att se ut och fungera i framtiden. Det gäller både traditionella och sociala medier, men störst fokus ligger på de medier som innehåller journalistik. Mediernas villkor - politiska, ekonomiska, sociala och politiska – diskuteras, och dess betydelse för journalistikens organisation och innehåll belyses. Stor vikt läggs vid mediernas betydelse för människor i deras roll både som medborgare och konsumenter.