Termen barock betecknar den stil som dominerade i Europa från slutet av 1500-talet till 1700-talet. Stilen uppkom i Italien och har betraktats som en renässansens avslutningsfas eller självständig stilföreteelse. Denna kurs behandlar barockens bildvärld ur båda perspektiven. Barockstilen är ett uttryck för en förnyelse inom den katolska kyrkan, samtidigt som stilen snabbt etablerades i protestantiska länder