Kursen behandlar grundläggande arrangering och komposition inom genrerna pop/rock och jazz med olika profiler - soul, funk, fusion med flera. Förutom hantverksstudier, bland annat med inriktning harmonilära och notation, ingår också ett arrangeringsprojekt i valfri genre för fyra blåsare och kompgrupp alternativt stråkkvartett och gitarr/piano/kompgrupp. Sångsolist kan ingå i bägge ensemblevarianterna. Kursen avslutas med en inspelning av arrangemanget, i Musikhögskolans studio. Övrigt:För information om färdighetsprov se www.oru.se/musik.