Kursen syftar till att ge grundläggande förmåga att skapa och bearbeta musikaliskt material i ett sequencerprogram både som midi-information och ljudobjekt. I kursen får du en grundläggande förståelse för programvarans olika sätt att representera och behandla musikaliskt material, och hur det kan användas för uttryck och formbildning inom olika repetoarområden och musikstilar. Kursen innehåller lyssningsövningar, kompositions- och arrangeringsövningar och avslutas med ett eget arbete.