Kursen behandlar melodik, satsstruktur och instrumentation inom främst europeisk konstmusik från olika epoker. I kursen får du en grundläggande förståelse för hur musikaliskt uttryck och formbildning gestaltas med melodik och satsstruktur i olika kammarmusikensembler. Kursen innehåller kursmoment som partiturstudium, kompositions- och arrangeringsövningar och avslutas med en eget arbete, som gestaltas klingande.