Kursen behandlar grundläggande arrangering och komposition för storband. Förutom hantverksstudier, bland annat med inriktning på harmonilära, instrumentation, satslära och notation, ingår också ett arrangeringsprojekt för storband och kompgrupp.

Du kan också söka kurser och program bland ämnesområden