Kursen behandlar grundläggande arrangering och komposition för storband. Förutom hantverksstudier, bland annat med inriktning på harmonilära, instrumentation, satslära och notation, ingår också ett arrangeringsprojekt för storband och kompgrupp.