Kursen Avancerad rollgestaltning opera vänder sig till dig som vill fördjupa ditt konstnärskap som operasångare, vare sig du är i början ellre mitt i din karriär.