Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om naturvetenskapliga och tekniska metoder som används för att analysera arkeologiskt material. Du får övning i att arbeta tvärvetenskapligt genom att formulera om humanistiska vetenskapliga frågeställningar till tekniskt prövbara frågeställningar som sedan ligger till grund för fält- och laboratoriemomenten.