Denna utbildning är en direkt fortsättning till kursen Lettiska I. Syfte och kunskapsmål Kursens mål är att du ska inhämta kunskaper i det lettiska språkets struktur, utöka din förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt på standardlettiska, samt inhämta grundläggande kunskaper om lettisk och litauisk nutida litteratur och kultur. Innehåll och undervisningsmetoder Kursen består av följande delkurser: Språkkunskap och språkfärdighet C, Språkkunskap och språkfärdighet D, Skönlitteratur och facktext, Baltisk litteratur- och kulturhistoria. Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier. Kontakta gärna studievägledare Lilita Zalkalns (lilita.zalkalns@balt.su.se). Mer information om kursen finns på utbildningens hemsida.