Kursen introducerar, belyser och problematiserar begreppet ”barnets rättigheter” med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter och utifrån ett flertal discipliner och ämnesinriktningar som barnkultur, barn- och ungdomsvetenskap, pedagogik, psykologi, socialantropologi och estetiska vetenskaper.