Kursen presenterar ett urval viktiga matematiska verktyg, teorier och begreppsbildningar som är användbara för studier i filosofi och vetenskap i allmänhet.