Kursen utgör en introduktion till genusvetenskap på avancerad nivå. Feministisk vetenskapsteori, vetenskapskritik samt idéutveckling studeras från den andra vågens feminism till dagens debatter. Förhållandet mellan genus och vetenskapligt utövande samt feministisk idéutveckling och vetenskapsteoretiska debatter tas upp. Kursen avslutas med tillämpning av feministisk vetenskapsteori i självständiga arbeten.