Kursen är inriktad mot formell lingvistik och ger fördjupade insikter i italiensk syntax, morfologi och fonologi utifrån olika teoretiska modeller.