Kursen utvecklar de grundläggande kunskaperna i muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse i japanska.