Det moderna Japan har erfarit utmaningar gällande att positionera sig i regionen samt resten av världen. Med fokus på föreställningar och uttryck om Asien i Japan utmanar den här kursen den diskurs som delar de två. Kursen belyser den ständigt föränderliga relationen mellan nation och region genom att använda den estetiska kulturen som en lins.