Kursen behandlar översiktligt de koreanska staternas nutida politiska läge med hänsyn till såväl den interna politiska utvecklingen som till de utrikespolitiska förhållandena samt den moderna ekonomiska utvecklingen, de ekonomiska systemen, näringsgeografi, den ekonomiska politiken, den ekonomiska planeringen och utrikeshandeln.