Kursen ger grundläggande kunskaper om latinets formlära, syntax och ordförråd. Under kursens gång läses autentiska texter från antiken, medeltiden och nya tiden. Kursens mål är att skapa en grund för vidare studier i latin. Den ökar därutöver förståelsen av hur syntaktiskt komplicerade meningar är uppbyggda och vikten av en noggrann grammatisk analys – kunskaper som underlättar studiet av många främmande språk. Latin I,1 ger automatiskt tillträde till Latin I,2 som är fortsättningen på Latin I,1. Prima Latina är distanskursen. Den har samma innehåll som Latin I,1 och ger tillträde till fortsatta studier på Latin I,2. Det går att anmäla sig och börja kursen när som helst under terminen (det finns således inget sista anmälningsdatum - i det centrala antagningssystemet kan det hända att det förekommer felaktig information om detta). Se Prima Latinas hemsida: http://primalatina.klassiska.su.se/