Kursen ger en introduktion till språk och kommunikation och till hur tecknade språk skiljer sig från talade språk med avseende på de grundläggande principerna inom teckenspråkets gestuella-visuella modalitet. I kursen introduceras teckenspråkets simultana karaktär med fokus på den icke-manuella delen samt teckenspråkets spatiala dimension ur ett teoretiskt perspektiv. Kursen introducerar också grundläggande språkvetenskapliga begrepp och ger en översiktlig beskrivning av det svenska teckenspråkets struktur och grammatiska processer. Kursen berör även grundläggande grammatik så som ordklasser, hur ord och meningar byggs upp av mindre enheter och olika typer av fraser och dess funktion.