Utbildningen ges i samarbete med Kungliga Tekniska högskolan, KTH. Utbildningen ges övervägande på distans med vissa campusträffar. Programmet består av tolv månaders sammanhängande heltidsstudier omfattande: 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna, varav 15 hp självständigt arbete på avancerad nivå i ämnesdidaktik. 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU. I utbildningen ingår följande kurser: SU Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning, AN, 10hp Teorier om lärande och individens utveckling, GN, 5hp Specialpedagogik, AN, 5hp Ämnesdidaktik- undervisning och lärande i naturvetenskap, AN, 5hp* Ämnesdidaktik- naturvetenskap, individ och samhälle, AN, 5 hp* Ämnesdidaktik- undervisning och lärande i matematik, AN, 5 hp* Matematikdidaktik och betygsättning-årskurs 7-9 och gymnasiet, AN, 5 hp* Självständigt arbete i ämnesdidaktik, AN, 15hp** KTH Verksamhetsförlagd utbildning 1, GN, 12hp Verksamhetsförlagd utbildning 2, GN, 3hp Verksamhetsförlagd utbildning 3, AN, 15hp Sociala relationer och ledarskap, GN, 7,5hp Utbildning, skola och samhälle-nutida och historiska perspektiv, GN, 6 hp Programintegrerande kurs för kompletterande pedagogisk utbildning, GN, 1,5hp Ämnesdidaktik- undervisning och lärande i teknik del 1, AN, 5 hp* Ämnesdidaktik- undervisning och lärande i teknik, del 2, AN, 5 hp* Examensarbete för ämneslärare inom kompletterande pedagogisk utbildning, AN, 15hp** *(Två av sex ämnesdidaktikkurser läses beroende på ämneskombination) **(En av kurserna läses) Riksdagen har beslutat att från och med 1 april 2008 ska lärarstudenter som inom utbildningen genomför verksamhetsförlagd utbildning (VFU),genomgå en registerkontroll från polismyndigheten.