Kursen behandlar olika dokumentära strömningar i svensk 1900-talslitteratur och förklarar dokumentärbegreppets förhållande till tidigare traditioner som också aktualiserat litteraturens och fiktionens förhållande till "verklighet" och "sanning" på olika sätt. Utgångspunkten är traditionen med 1920- och 30-talets arbetarlitteratur, litterära reportage och reseskildringar, och 1960- och 70-talens dokumentarism. Mot denna kontext läses 2000-talets dokumentärlitteratur. Olika teoretiska perspektiv på förhållandet mellan fakta och fiktion belyses genom nedslag i reception och debatt. Även influenserna från olika internationella dokumentärtrender berörs för att kontextualisera begreppen och ge en grundläggande genreförståelse. Den studerande skall efter genomgången kurs kunna: - beskriva de viktigaste dokumentära trenderna i svensk 1900-talslitteratur. - analysera dokumentära strategier i olika typer av dokumentärlitterära texter. - problematisera det dokumentäras relation till begrepp som fiktion, sanning och verklighet. - redogöra för och reflektera över de olika perspektiv på skillnaden mellan fakta och fiktion som präglat receptionen av dokumentärlitteratur under 1900- och 2000-talet.