Kursen behandlar integration och måttteori samt funktionalanalys, integration av mätbara funktioner (Lebesgueintegraler), konvergenssatser, produktmått, Fubinis sats, Banachrum inklusive LP-rum samt grundläggande satser om linjära operatorer och funktionaler. Tillämpningsområden är inom Fourieranalys, ergodteori, sannolikhetsteori, Sobolevrum samt partiella differentialekvationer.